Astrid van Rijn • Beeldend kunstenaar

Voordracht gedichten bij Stichting Ongehoord.


gedichten schrijven in de tuin
6-06-2013

Levenslied

ik ben van hardhout,
rubberboom
een modderpoel
tas van stevig linnen
gevuld met
kostelijk vermaak

ik ben van gras en het waait
de pissebed onder een steen

ik ben de lijn in het verhaal
het open einde
pijn die niet te stillen valt
ik ben het levenslied,
de jankende gitaar
rap zonder rijm
Ik ben het
zijpad, het drielandenpunt

de berg omlaag
trapleer met een kleurtje
ik ben godsgruwelijk levend

Astrid 2013

Voor meer informatie over locatie, tijd en dichters zie; http://stichtingongehoord.com/ongehoorde-podia-in-juni-2013/