Astrid van Rijn • Beeldend kunstenaar

De kunstenaar

Astrid van Rijn is schilder, tekenaar, dichter en fotograaf. In 1993 studeerde zij af aan De Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Of het nu haar tekeningen, gedichten of foto’s zijn, het werk van Astrid van Rijn kenmerkt zich door een duidelijke eigen stijl. De stad en natuur, haar dagelijkse leefomgeving een thema waaruit Astrid inspiratie op doet. 

In haar tekeningen staat de organische vorm, lijf, erotiek en natuur centraal.
Haar foto project ‘City Reflecties”geven een eigen kijk op de stad. Schoonheid en verval, stilte en drukte vallen samen in stadsspiegelingen en geven beelden weer die bijzondere foto’s opleveren.
In de fotoserie ‘zelfportret’ zet Astrid van Rijn zichzelf centraal als beeld. Dikwijls in een duidelijke symboliek.

Met haar pentekeningen verleid Astrid u in een inktblauwe surrealistische wereld waarbij de werkelijkheid geen schijn van kans maakt.

2018/2019 stond in het teken van haar serie ‘KOOLSTOF’

Van Rijn heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met tekenen en fotografie:
twee kunstvormen die los van elkaar lijken te staan. Haar wens was beide bij elkaar te brengen tot één geheel.
Het leverde een zoektocht op waaruit o.a. de reeks ‘Koolstof’ is ontstaan.
Astrid fotografeert landschappen, die als bouwstenen fungeren voor het creëren van een nieuwe biotoop; digitaal opgebouwd door middel van het combineren van haar foto’s tot één afbeelding. Is er een interessant beeld, dan laat Astrid de foto afdrukken om deze in haar atelier te bewerken met Siberisch krijt, houtskool, inkt en conté. Van Rijn dwingt de toeschouwer haar werk van dichtbij te bekijken, details in zich op te nemen, rond te zwerven in een wereld die in ons allemaal aanwezig is. Een habitat waar leven en dood, licht en donker, geluk en verdriet, schoonheid en lelijkheid samengaan en een eenheid vormen.

Verkorte tekst over Koolstof door Lauran van Oers , Bioloog en Kunstenaar.

De landschappen van Astrid zijn nieuw geconstrueerde werelden van microkosmos en kosmos.
Het is een wereld van maken en kapot maken en weer opnieuw maken. Vele lagen fotomateriaal zijn ‘opgelost’ door ze over elkaar heen te leggen.
Met veel concentratie zijn de lagen gecombineerd, tot een nieuwe ruimte, waarbij Astrid zich heeft laten leiden door ritme, toon, structuur, vorm.

In de fotocollages grijpt Astrid in met houtskool en conté.
Houtskool bestaande uit koolstof van verkoolde takken van bomen. Door het tekenen worden delen afgedekt, vernietigd, toegevoegd.
Dit wordt gedaan om verbindingen aan te gaan met andere delen in de collage.
Tekenen als maken en kapot maken om tot een nieuwe ‘levensvatbare’ compositie te komen.

In deze koolstofserie komt de liefde van Astrid voor fotografie en tekenen samen. Vele lagen plantenmateriaal die uiteindelijk vergaan tot koolstof, waarmee een nieuwe wereld wordt gemaakt met houtskool-stof als verbindende factor. De koolstofcyclus van het leven.

De koolstofserie is mooi van een afstand. De abstracte werking van fluweelachtige huid van grijs- en zwarttonen. Ze hebben iets magisch.
Ze zijn duister maar maken nieuwsgierig om te benaderen.
Eenmaal benaderd en aan de duisternis gewend, wordt je overstelpt door de veelheid van vormen en de dichtheid van ritmes en patronen.
De overweldigende kolkende chaos en energie van leven.
Je kunt je verliezen in de natuur. Je kunt je verliezen in de werken.

Astrid heeft met haar ogen, handen en houtskool de chaos net voldoende in banen geleid. Je wordt uitgenodigd om samen met Astrid mee te wandelen.
Je ogen worden over de prachtige tonen, patronen en door de ruimtes geleid. Best een intiem moment.
Als kijker ben je even samen met Astrid een mede maker. Voor een moment heeft ook nu weer de koolstof je samen verbonden,
de maker en de toeschouwer zijn één.

Astrid van Rijn is werkzaam vanuit haar atelier in Crooswijk te Rotterdam.

Sinds 2019 aangesloten bij de internationale Kunst Community Artnomaden.
www.artnomaden.com

Voor meer informatie zie menu-item nieuws.