Astrid van Rijn • Beeldend kunstenaar

De kunstenaar

Astrid van Rijn is in 1993 afgestudeerd aan De Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Het werk van Astrid van Rijn kenmerkt zich door een duidelijke eigen stijl. 

“Ik hou van de stad. De diversiteit, bewegelijkheid, humor, het rauwe,
de veerkracht van de mensen die er wonen. Hoe de natuur telkens weer verrast,
(over)leeft, zelfs door het beton van de stad heen.

Het zijn de inspiratie bronnen voor mijn werk; de City Reflecties, tekeningen,
Koolstof-serie en assemblages. De foto’s van de City Reflecties serie
leveren dikwijls verrassende, vervreemde of surrealistische beelden
op . Een parallelle spiegelstad.”

KOOLSTOF
Van Rijn heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met tekenen en fotografie:
twee kunstvormen die los van elkaar lijken te staan.
Haar wens was beide bij elkaar te brengen tot één geheel.
Het leverde een interessante zoektocht op waaruit o.a. de reeks ‘Koolstof’ is ontstaan. Astrid maakt natuurfoto’s die als bouwstenen fungeren voor het creëren van een nieuwe biotoop, digitaal opgebouwd door het combineren van haar tallozen foto’s tot één afbeelding.  
Als er een interessant beeld is ontstaan begint van Rijn met de volgende fase, het tekenen met houtskool, conté en pastelkrijt. 

Verkorte tekst over Koolstof door Lauran van Oers, Bioloog en Kunstenaar.

De landschappen van Astrid zijn nieuw geconstrueerde werelden van microkosmos en kosmos.
Het is een wereld van maken en kapot maken en weer opnieuw maken. Vele lagen fotomateriaal zijn ‘opgelost’ door ze over elkaar heen te leggen. Met veel concentratie zijn de lagen gecombineerd, tot een nieuwe ruimte, waarbij Astrid zich heeft laten leiden door ritme, toon, structuur, vorm.

In de fotocollages grijpt Astrid in met houtskool en conté. Houtskool bestaande uit koolstof van verkoolde takken van bomen. Door het tekenen worden delen afgedekt, vernietigd, toegevoegd. Dit wordt gedaan om verbindingen aan te gaan met andere delen in de collage.
Tekenen als maken en kapot maken om tot een nieuwe ‘levensvatbare’ compositie te komen.

In deze koolstofserie komt de liefde van Astrid voor fotografie en tekenen samen. Vele lagen plantenmateriaal die uiteindelijk vergaan tot koolstof, waarmee een nieuwe wereld wordt gemaakt met houtskool-stof als verbindende factor. De koolstofcyclus van het leven.

De koolstofserie is mooi van een afstand. De abstracte werking van fluweelachtige huid van grijs- en zwarttonen.
Ze hebben iets magisch. Ze zijn duister maar maken nieuwsgierig om te benaderen.
Eenmaal benaderd en aan de duisternis gewend, wordt je overstelpt door de veelheid van vormen en de dichtheid van ritmes en patronen. De overweldigende kolkende chaos en energie van leven.
Je kunt je verliezen in de natuur. Je kunt je verliezen in de werken.

Astrid heeft met haar ogen, handen en houtskool de chaos net voldoende in banen geleid.
Je wordt uitgenodigd om samen met Astrid mee te wandelen.
Je ogen worden over de prachtige tonen, patronen en door de ruimtes geleid. Best een intiem moment.
Als kijker ben je even samen met Astrid een mede maker. Voor een moment heeft ook nu weer de koolstof je samen verbonden, de maker en de toeschouwer zijn één.

Astrid van Rijn is werkzaam vanuit haar atelier aan de Lambertustraat 104 in Kralingen, Rotterdam.

Sinds 2019 aangesloten bij de internationale Kunst Community Artnomaden.
www.artnomaden.com

Voor meer informatie zie menu-item nieuws.

Voor contact zie mailadres rechtsonder aan de pagina