Astrid van Rijn • Beeldend kunstenaar

De kunstenaar

Astrid van Rijn is schilder, tekenaar, dichter en fotograaf. In 1993 studeerde zij af aan De Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Of het nu haar tekeningen, gedichten of foto’s zijn, het werk van Astrid van Rijn kenmerkt zich door een duidelijke eigen stijl. De stad en natuur, haar dagelijkse leefomgeving een thema waaruit Astrid inspiratie op doet. 

In haar tekeningen staat de organische vorm, lijf, erotiek en natuur centraal.
Haar foto project ‘City Reflecties”geven een eigen kijk op de stad. Schoonheid en verval, stilte en drukte vallen samen in stadsspiegelingen en geven beelden weer die bijzondere foto’s opleveren.
In de fotoserie ‘zelfportret’ zet Astrid van Rijn zichzelf centraal als beeld. Dikwijls in een duidelijke symboliek.

Met haar pentekeningen verleid Astrid u in een inktblauwe surrealistische wereld waarbij de werkelijkheid geen schijn van kans maakt.

2018 staat in het teken van haar nieuwe werk ‘KOOLSTOF’

Van Rijn heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met tekenen en fotografie:
twee kunstvormen die los van elkaar lijken te staan. Haar wens was beide bij elkaar te brengen tot één geheel. Het leverde een zoektocht op waaruit de reeks ‘Koolstof’ is ontstaan.
Astrid fotografeert landschappen, die als bouwstenen fungeren voor het creëren van een nieuwe biotoop; digitaal opgebouwd door middel van het combineren van haar foto’s tot één afbeelding. Is er een interessant beeld, dan laat Astrid de foto afdrukken om deze in haar atelier te bewerken met Siberisch krijt, houtskool, inkt en conté. Van Rijn dwingt de toeschouwer haar werk van dichtbij te bekijken, details in zich op te nemen, rond te zwerven in een wereld die in ons allemaal aanwezig is. Een habitat waar leven en dood, licht en donker, geluk en verdriet, schoonheid en lelijkheid samengaan en een eenheid vormen.

Koolstof (C)
komt in zeer veel verschillende verbindingen voor en in alle organische levensvormen. Koolstof heeft ook de interessante eigenschap dat het chemische verbindingen met zichzelf en talloze andere elementen kan aangaan. Koolstof vormt in verbinding met zuurstof onder andere koolstofdioxide (CO2), dat van essentieel belang is voor plantengroei. In verbinding met waterstof vormt het zogenaamde koolwaterstoffen, waarvan vele onmisbaar zijn voor het leven (waaronder de vetzuren). De grootste groep verbindingen zijn de organische stoffen, gevormd van bindingen tussen koolstof en waterstof.

Bron: VLIZ 2004-2018

Houtskool
Houtskool is verkoold hout. De naam is afgeleid van het Latijnse ‘carbo’, dat koolstof betekent. Houtskool kan als brandstof gebruikt worden maar ook om te tekenen.

Astrid van Rijn is werkzaam vanuit haar atelier in Crooswijk te Rotterdam

Voor meer informatie zie menu-item nieuws.